Su Yumuşatıcılarına Çevreci Bir Alternatif Sunuyoruz!

Tuz ve kimyasal kullanmayan, %100 bakım gerektirmeyen fiziksel su iyileştirme sistemi

Image

Neden Vulcan Teknolojisi

Ürün Karşılaştırma

Vulcan İle Su Yumuşatıcılarının Karşılaştırılması
Vulcan, kireç ve pas ile ilgili sorunlarınızı çözen elektronik (kapasitif) impuls/vuru tabanlı, çevre dostu bir su arıtma sistemidir. Ancak, başka ilkelere dayalı olan kullanılabilir başka üniteler de vardır.

Tuz bazlı su yumuşatıcıları (iyon-değiştiriciler olarak anılır) suyu arıtmak için, tuz ve kimyasalları kullanırlar. Onların kurulumu, sadece profesyonel bir tesisatçı tarafından yapılması gereken boru sistemi içine yapılır. Mineralleri (kalsiyum ve magnezyum iyonları), iki kat fazla sodyum (tuz) iyonları ile değiştirirler. Kalsiyum ve magnezyum silindiğinden, su daha sonra daha yumuşaktır. Bu şekilde su yumuşatıcıları, önemli ölçüde suyun sodyum içeriğini artırırlar. Bu da, ciddi bir sağlık tehdidi ve kesinlikle çevre için bir tehdit oluşturur.

Paranın boşa harcanması: Düzenli su yumuşatıcılarını sadece satın almak pahalı değildir aynı zamanda kurulumunu yapmak için bir uzmana ihtiyacınız olacaktır. Yerine konduktan sonra, sürekli olarak tuz ile doldurulması gerekir. Hiç bitmeyen bakım: Bakım, tuz ile sürekli dolumu, granül yıkaması ve vanalar ile ölçüm istasyonunun denetimini kapsar.

Çevre Mevzuatı

Çevre
Su kaynakları, değerli bir maddedir. Bizim büyük miktarda tatlısuya gereksinmemiz var, fakat dünyadaki suyun sadece % 2.5 tatlısudur ve bunun üçte ikisi, buzullar ve buz takkelerinde donmuş haldedir. Su yumuşatıcılarının kullanımı, gezegenimizdeki mevcut temiz suyun azalmasına katkıda bulunur. Bu nedenle,
çevre dostu teknolojilerin kullanılması ve çevreye zarar vermemek önemlidir.

ABD hükümeti su yumuşatıcılarını yasaklamaya başladı
Yukarıda belirtilen nedenlerden ve çevre için büyük bir tehlike olmasından dolayı, ABD hükümeti yumuşatıcıları yasaklamaya başladı.
Düzenli su yumuşatıcılarını sadece satın almak pahalı değildir aynı zamanda kurulumunu yapmak için bir uzmana ihtiyacınız olacaktır. Yerine konduktan sonra, sürekli olarak tuz ile doldurulması gerekir. Hiç bitmeyen bakım: Bakım, tuz ile sürekli dolumu, granül yıkaması ve vanalar ile ölçüm istasyonunun denetimini kapsar.

Vulcan İle Manyetik Sistemler Karşılaştırması

Vulcan manyetik bir sistem DEĞİLDİR

Vulcan yalnızca elektrik vuruları ile çalışmaktadır. Enerji basit şekilde bir elektrik fişinden alınır. Biz suyu arıtmak için manyetizma kuvvetini kullanılan cihazlardan uzak durmak istiyoruz.

Suyun arıtılmasında neden manyetizmadan kaçınmalısınız?
Tüm manyetik bazlı fiziksel su arıtma cihazları, endüksiyonla elektrik vuruları üretir. Bunun anlamı, borunun içinden akan su ile birlikte magnetizmanın karmaşık elektrik vuruları üretmesinin beklenmesi demektir, bu bazen başarılır. Bununla birlikte, aşağıdaki sorunlar görmezden gelinemez:

Manyetizma ile Sorun: Boru malzemelerinin tümü aynı şekilde iyi düzeyde arıtılamaz
Mıknatıs, metal üzerinden çok iyi nüfuz etmez, ve o yüzden, birçok dağıtıcılar; ünitelerini plastik borular üzerine kurmak isterler. Kurulum yeri metal bir boru ise, onların tavsiyesi bir boru parçasını kesmek ve onu plastik boru bir parçası ile değiştirmektir.
Bunun, sadece plastik borular üzerinde gerçekleşecek arıtmayı sınırladığından, manyetizma ile çalışmada gereksiz bir komplikasyon olduğuna inanıyoruz.

Manyetizma ile Sorun: Manyetizmanın kendisi
Manyetizma gerçekten güçlü bir kuvvettir. Organizmalar üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu düşünülür. Ancak, herkesin de bildiği üzere mıknatıslar, ne kadar küçük olursa olsun metalik nesneleri çeker. Bu yine, mıknatıslar bir boru sistemi üzerinde kullanıldığında, büyük bir soruna yol açmaktadır. Bunun nedeni, elektromanyetik kabloların veya daimi mıknatısların kurulu olduğu alanın doğal olarak manyetik olmasıdır. Burada, su içindeki tüm manyetik parçacıklar, sıkıca borunun içine bağlanır. Bu, metal ve plastik borular üzerinde de benzer şekilde meydana gelir. Borunun içi bir metal-kir-parçacık-tabaka ile kaplandıktan kısa bir süre sonra, bu durum, bakteriler ve diğer istenmeyen maddeler için ideal üreme yerine dönüşür. Manyetik cihazların çoğu üreticisi, bu yüzden, üniteyi kapatmayı ve her altı ayda bir boruyu “hızla akıtarak boşaltma” yı soruna bir çözüm olarak tavsiye ederler.

Boru sistemini arıtma işlemine tabi tutmak için manyetizma ile bir potansiyel tehlikeli biyolojik tabakanın biriktirilmesinin, kireç sorununu çözmede akıllı bir yol olmadığına inanıyoruz. Aynı zamanda, hızla akıtarak boşaltma veya fırçalama ile boru temizleme ihtiyacının önlenebileceğini biliyoruz. Yanıt, manyetizmayı kullanmamaktır.

Manyetizma ile Sorun: Hız
Karmaşık bir elektrik vuru alanının oluşması ancak eğer boru içindeki su, manyetik alanın etkisi ile tam doğru hızda (debide) akar ise gerçekleşir. Akış hızı doğru ise o zaman vuru üretilir. Ancak, eğer akış hızı doğru değil ise (çok yavaş), vurular üretilmez ya da – daha kötü- vurular hatalı şekilde üretilir.

Düzenli su yumuşatıcılarını sadece satın almak pahalı değildir aynı zamanda kurulumunu yapmak için bir uzmana ihtiyacınız olacaktır. Yerine konduktan sonra, sürekli olarak tuz ile doldurulması gerekir. Hiç bitmeyen bakım: Bakım, tuz ile sürekli dolumu, granül yıkaması ve vanalar ile ölçüm istasyonunun denetimini kapsar.

Ticari ve Endüstriyel Uygulamaları: Faydaları

Tesis Yönetimi
Bir bina, otel ya da işletmeyi yönetmek; tüm teknik ekipmanın, sıhhi istasyonların, açık alanların ve benzerlerinin sürekli gözlenmesini gerektirir. Vulcan, birçok alanda yönetilebilirliği, sürdürülebilirliği ve karlılığı artırmada yardımcı olur. Vulcan, su ile beslenen aletlerin azami servis ömrüne ulaşmasında yardımcı olur ve onların bakım gereğini asgaride tutar.

Boru Sistemi
a) Boru sisteminizdeki kireç tortularının azaltılması Vulcan, kireç parçacıklarının yapışma gücünü ortadan kaldırır, böyle kireç ince toz halinde kolayca suyunuzdan dışarı atılır.

b) Yeni kireç oluşumu durdurulur
Vulcan zaten mevcut olan tortuları parçalarına ayırır Vulcan boru sisteminde mevcut kireci özenle çözer. Kireç birikmesi süreci tersine çevrilir ve borular giderek daha temiz hale gelir. Bu çıkarma süreci, işleme tabi tutulan kristallerin boyutu mikroskobik düzeyde olduğundan ve sudan dışarı atıldığından borularınızı veya drenajı engellemeyecektir.

c) Korozyon koruması
Metal borular genellikle oyuklaştıran korozyon sorunu yaşarlar. Elektrikli Vulcan vuruları, oyuklaştıran korozyonu önleyen bir metal karbonat koruyucu tabaka
oluşturur.

d) Artan su basıncı
Vulcan, boruları kireç tortularından sterilize eder ve bu durumda bir borunun tam çapını geri elde edebilirsiniz. Su tekrar serbestçe akabilir ve normal su basıncını yeniden kazanırsınız.

e) Vulcan pası en aza indirir
Çoğu durumda ne zaman kireç tortuları olursa, ondan kısa bir süre sonra pasla da karşılarsınız. Pas genellikle kendini kireç tortuları içine yerleştirir. Pas oksitleri kırmızı renkte olduğundan, metal borular içindeki kireç tortuları da daha sonra genellikle kırmızı renkte görünür. Vulcan arıtması kireci azalttığında, onunla birlikte pası da çıkarır.


f) Vulcan boruların içinde bakteri üremesini en aza indirir
Onların pürüzlü yüzeylerindeki kalın kireç tortuları, bakteriler için ideal üreme yeridir. Kireç gidince, artık bakterilerin büyüyebileceği yuvalama alanları da kalmaz.

Teknik Aletler

Su ısıtıcıları
Vulcan, deposuz su ısıtıcılarında sürekli olarak kireç birikmesini kontrol eder ve ısı eşanjörleri daha az tortu aldığından sürekli bakım gereği azalır. Su ısıtıcınız, yeniden çok daha verimli şekilde çalışacak ve bir sonraki servis bakım süresini uzatabileceksiniz.

Isıtma sistemleri yeniden tam performans kazanır
Su, sıcak su tankında ısıtıldığında, sert su; her zaman, ısıtma elemanları üzerinde tortulaşmalara yol açar. Bu katman, kaçınılmaz olarak ısı aktarma kapasitesinde büyük bir azalmaya neden olur. Vulcan ile tortular en aza indirilir ve ısıtmanız yeniden daha yüksek bir kapasiteyle gerçekleşir. Servis bakım aralıkları uzatılır. Standart olarak su ısıtma faturaları da önemli ölçüde azalacaktır.

Güneş enerjili su ısıtma
Vulcan, sistemin içindeki kireç birikmesini önler. Isı eşanjörlerini ve dağıtıcı boruları temiz tutar. Ayrıca, Vulcan; kolektörler içinde kireç birikmesini düşürür,
sıcak su tanklarını ve vakum boruları korur ve sistemi aşırı ısınmadan uzak tutar. Asitleri sirküle etmeye artık ihtiyaç yoktur.

Soğutma Kuleleri
Vulcan, kireç tortularında önemli bir düşüş sağlar. Akan su artık toksik değildir ve bakteriyel kontaminasyon en aza indirilmiştir. Vulcan ile, soğutma kulesi su kullanımını en aza indirerek, kireç konsantrasyonunun daha yüksek çevrimlerinde çalıştırılabilir.
Düzenli su yumuşatıcılarını sadece satın almak pahalı değildir aynı zamanda kurulumunu yapmak için bir uzmana ihtiyacınız olacaktır. Yerine konduktan sonra, sürekli olarak tuz ile doldurulması gerekir. Hiç bitmeyen bakım: Bakım, tuz ile sürekli dolumu, granül yıkaması ve vanalar ile ölçüm istasyonunun denetimini kapsar.

Büyük Binalarda Aylık Tasarruf

 •     Boru ve cihazlar daha temiz kalır
 •     Daha verimli ısıtma sistemleri
 •     En aza indirilmiş temizleme maliyetleri
 •     Ekipmanın daha az onarımı
 •     Artık bakım ve su yumuşatıcılar için tuz alımına gerek olmaması
 •     % 15-20 kadar mevcut maliyetlerinizde aylık tasarruf
Image
Image

Isıtma Sisteminin Verimliliğinin Artırılması

Su; bir su ısıtıcı ya da bir deposuz su ısıtıcısı ile ısıtıldığında, sert su her zaman ısıtma elemanları üzerinde tortulara yol açar. Bu katman, kaçınılmaz olarak ısı aktarma kapasitesinde büyük bir azalmaya neden olur. Sadece 2 mmlik bir kireç tortusu, % 15’den fazla enerji kaybına yol açabilir. Isıtma süresindeki artış, güç tüketiminizde büyük bir artışa neden olur.

Makine Çalıştırmalarında Tasarruf

Makineler İçin İşletme Maliyetleri
Vulcan su ile çalışan birçok makinenin performansını ve verimliliğini artırır. Vulcan kullanımı, kurulum gününden itibaren size zaman ve para tasarrufu sağlar.

Isıtma ve Isı Eşanjörleri

Su ısıtıldığı zaman, kireç; ısıtma elemanları ve ısı eşanjörü üzerine yerleşir. Bu durum; petrol, gaz, elektrik veya güneş enerjisi teknolojileri ile aynıdır. Daha az verimli ya da engellenmiş ısı transferi nedeniyle enerji kaybı çok fazladır ve ısı iletim katsayısı düşer. Vulcan; kireç oluşumunu azaltmaya yardımcı olur ve birincil ve ikincil devredeki su depoları daha az temizliğe ihtiyaç duyacaklardır: boru demeti ısı eşanjörlerinde, spiral borulu ısı eşanjörlerinde, levhalı ısı eşanjörlerinde, hasarlı ısı kazanıcılarda, vd.

Su Isıtma Sistemleri Hakkında Arka Plan Bilgisi

Özel Evlerde ve Binalarda Su Isıtıcısı
Ev veya binalardaki su sıcaklığı mevzuatı; sıcak su borularının 64 °C‘den daha sıcak su taşımaması gerektiğini belirtiyor. Bu noktanın üzerindeki herhangi bir sıcaklık, ciddi cilt yanığı riski yaratacaktır. Ayrıca su lejyonellayı kontrol etmek için en az 60 °C’de ısıtılmalıdır. Bu yüzden: su, normal durumda 60° -64 °C’de ısıtılır.

a) Standart su ısıtıcıları: Elektrik, gaz, petrol (bir depo ile) Standart su ısıtıcıları, en az 60 °C’ye ve en çok 64°C’lik su sıcaklığına ulaşmak için 65°C’den her yerdeki bir ısı elemanı sıcaklığı ile çalışırlar. Su; kullanım için saklandığı bir depo içinde yavaşça ve ekonomik olarak ısıtılır. Sıklıkla ısıtma elemanı tepe sıcaklıkları 85°C civarında bulunur.

b) Anlık su ısıtıcıları: Elektrik, gaz, petrol Anlık su ısıtıcılarının deposu yoktur. Sıcak su istendiğinde, suyu hızlıca soğuk sudan sıcak suya ısıtırlar. Soğuk suyun, daha yüksek ısıtma elemanı sıcaklıkları gerektirdiğinden birkaç saniye içinde ısıtılması gereklidir. Bu anlık su ısıtıcıları; 95 °C’den daha yüksek ısıtma elemanı sıcaklıkları ile çalışabilir.

c) 95 °C’nin altında – Su ısıtıcınızda Vulcan etkisi
Su ısıtıcı sistemleri için genel kural şudur: Isıtma elemanı yüzey sıcaklığı 95 °C’den az ise, Vulcan su arıtması ile çok iyi sonuçlar göreceksiniz.


d) 95 °C’nin üstünde – Su ısıtıcınızda Vulcan etkisi
Eğer ısıtma elemanı sıcaklığı 95 °C’den daha yüksek ise bu durumda Vulcan su arıtması için başarı ne anlama geliyor?

Evde: Vulcan su arıtması, Vulcan evinizin her tarafında tüm alanlarda etkili olacağından 95 °C’nin üzerinde bir ısıtıcı eleman sıcaklığı ile bir su ısıtıcınızı
çalıştırdığınızda bile tamamen tavsiye edilir.
Ne göreceksiniz? Bir su ısıtıcısında genellikle ısıtıcının iç duvarlarını kaplayan kirecin oldukça azaldığını göreceksiniz. Hatta bir miktar kireç birkaç hafta sonra duvarlarında ortaya çıkarsa bile, kireç kolayca silerek kaldırılabilir. Vulcan, diğer tüm alanlarda olduğu kadar önemli ölçüde olmasa da belirli bir dereceye kadar bu kireçlenmeyi azalttığından ısıtma elemanı da daha az kireç tortusu gösterecektir. Vulcan ile su arıtması, tüm alanları korur. Bununla birlikte, 95 °C’nin üzerinde çalışan bir ısıtma elemanı bir miktar kireçlenme gösterecek olan parçasıdır. Bir fabrika ortamında: Profesyonel hizmetler ile sık sık temizlenmesi gereken (örn. büyük bir su deposu olan) büyük ölçekli bir su ısıtma sistemini çalıştırıyor iseniz, duvarlarındaki kireçlenme önemli ölçüde azalacaktır. Bu şekilde, bakım aralıkları azalır. Bundan başka, meydana gelebilecek az miktarda ince tabakalı tortular da daha kolay temizlenebilir. Tipik bir deneyim, kimyasalların kullanımının en az ile sınırlandırılabileceğini ve hatta kesilebileceğini göstermektedir. Vulcan su arıtması, tüm alanları korur. Isıtma elemanı, diğer alanlarda olduğu gibi kadar değil ama yine de daha az kireçlenme gösterecektir. Sonuçlar; 95 °C’ye kadar oldukça iyi ancak sıcaklıklar bunun üzerine çıkarsa (örneğin 130 °C) üzerine biraz azalacaktır.

Image

Soğutma Kuleleri

Kireç, su ile buharlaşmadığından, hızla kulelerin içinde birikir ve sistemi tıkar. Bu da hatalı çalışmaya ve yüksek bakım masraflarına neden olur. Vulcan, kireç tortularında önemli bir düşüş sağlıyor. Akan su artık toksik değildir ve bakteriyel kontaminasyon en aza indirilmiştir. Buna ek olarak, Vulcan ile, soğutma kulesi su kullanımını en aza indirerek, kireç konsantrasyonunun daha yüksek çevrimlerinde çalıştırılabilir.

Makine İşletiminde Tasarruf Potansiyeli

Vulcan, su ile çalışan birçok makinenin performans ve verimliliğini artırır. Vulcan’nın kullanılması, kurulum gününden başlayarak size zaman ve para tasarrufu sağlar.

Altı Tipik Para Tasarrufu Alanı

 •     Makinenin içindeki kireçlenme en aza indirilir.
 •     Eğer katkı maddeleri kullanılırsa, bunlar çoğu zaman daha etkili ve daha uzun sürer.
 •     Tekrar servise alınması gerekmeden önce makine daha uzun süreyle çalıştırılabilir. Genellikle parçaların temizliği daha kolaydır.
 •     Daha az onarım ve tek tek parçaların değiştirilmesine daha az ihtiyaç gerektirir.
 •     Su veya diğer sıvıları taşıyan depolar daha az bakıma ve bunların temizlenmesi gerek olur. Çoğu zaman bu çok daha kolay ve hızlıdır. Bu azaltılan servis süresi daha az üretim arası sonucunu getirir.
 •     Daha az biyofilm ve bakteriyel büyüme, kontrol önlemlerinde ve bununla mücadelede kullanılacak kimyasal maddelerde azaltmaya olanak verir.
Image